Producenci
Promocje
Kolimator MAKdot S 1x20i
Kolimator MAKdot S 1x20i

1 790,00 zł

Cena regularna: 2 600,00 zł

szt.
Karabin BARRETT 98B kal. .338 Lapua Magnum, lufa 24” (61 cm)
Karabin BARRETT 98B kal. .338 Lapua Magnum, lufa 24” (61 cm)

26 900,00 zł

Cena regularna: 29 900,00 zł

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji - nabywca własnoręcznym podpisem na fakturze sprzedaży akceptuje warunki przedstawione poniżej.

 1. Gwarancja niniejsza stanowi gwarancję producenta, który potwierdza, że sprzedawany przez firmę PATRIOT produkt jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:
 • Niewłaściwej eksploatacji, niezgodnej z instrukcją dołączoną do produktu, lub sprzeczną z jej przeznaczeniem
 • Niestosowania się do zaleceń producenta
 • Stosowania nietypowej amunicji, amunicji produkowanej samodzielnie, amunicji elaborowanej, amunicji w łuskach stalowych, amunicji uszkodzonej, lub przeterminowanej
 • Nieprawidłowego przechowywania, czyszczenia oraz braku wymaganej konserwacji
 • Samodzielnej modyfikacji (ingerencja w konstrukcję i podzespoły) produktu, lub naprawy produktu we własnym zakresie
 • Niewłaściwego zabezpieczenia produktu do transportu
 • Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w trakcie popełniania czynów zabronionych

    3. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku:

 • Utraty dowodu zakupu, lub karty gwarancyjnej
 • Niedostarczenia sprzedawcy uszkodzonej rzeczy w uzgodnionym terminie, celem weryfikacji zasadności roszczeń z tytułu gwarancji
 • Dokonywania samodzielnych napraw, lub modyfikacji, a także w przypadku przekazania rzeczy innym podmiotom, które nie były wyraźnie wskazane przez sprzedawcę, jako alternatywny punkt naprawy, lub zgłoszenia reklamacji
 • Dokonywania napraw, lub modyfikacji na własny rachunek w autoryzowanych zakładach naprawczych

    4. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Ochrona gwarancyjna trwa 24 miesiące od daty nabycia. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu wraz z umową przejścia praw na nowego nabywcę.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 30dni, a w uzasadnionych przypadkach do 60dni.
 2. Kupujący jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o uszkodzeniu produktu w terminie 14 dni od daty powstania usterki.
 3. Uszkodzoną rzecz należy dostarczyć do siedziby Gwaranta na własny koszt.
 4. Gwarant w pierwszej kolejności dokonuje usunięcia usterki produktu, następnie (jeśli naprawa jest niemożliwa) wymiany rzeczy na nową, wolną od wad. Nabywca ma prawo wymiany rzeczy na nową, jeśli nie jest już produkowana, lub usunięcie usterki jest niemożliwe.
 5. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej gwarancji oraz dołączonej do produktu instrukcji obsługi. Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń producenta, co do użytkowania, przechowywania, czyszczenia oraz konserwacji zakupionej rzeczy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium